Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны багшлах эв дүй, чадварыг дадлагын явцад хөгжүүлэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшлахуй, суралцахуйн хөгжил, чиг хандлага

Илтгэгч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Ч.Бадамсүрэн:K.PE11],[С.Баянмөнх:K.PE01]

Илтгэсэн огноо: 2018-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Оюутнууд дадлагын явцад хөгжих тухай авч үзсэн

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #оюутны хөгжил #дадлага

Илтгэл нэмсэн: Ч.Бадамсүрэн