Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сүүлийн үеийн хүүхдийн уран зохиолын төрх, өнгө аяс

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

Илтгэгч:  Д. Хүү

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй: уран зохиолын дүрслэлийн дотор аман тооллын дүрслэл элбэг байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Хүү