Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн сорилыг авч дүгнэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл багшийн хөгжил

Илтгэгч:  З.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны чийрэгжилтйн сорил судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: З.Туяа