Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Characteristics of i-lattice. Regular polygons”.

Илтгэсэн хурлын нэр: МАСС эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Н. Дайвий-Од

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-15

Илтгэлийн хураангуй:

 

Бүхэл тоон i-торын зарим чанарууд. Зөв олон өнцөгт.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Дайвий-Од