Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ерөнхий боловсролын салбар дахь төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, "Ирээдүйн монгол сургууль" ЭШХ

Илтгэгч:  Ц.Магсар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-10-18

Илтгэлийн хураангуй: ЕБ-ын салбар дахь хувийн хэвшлийн хөгжил, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд төрийн зүгээс баримтлах бодлогын талаар.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #шийдэл #асуудал #ерөнхий боловсрол #төр #хувийн сургууль

Илтгэл нэмсэн: Ц.Магсар