Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлийн бэлтгэл судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын уламжлал шинэчлэл

Илтгэгч:  Б.Баярчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-05-25

Илтгэлийн хураангуй: Хичээлийн бэлтгэл судалгаа хийснээр хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, боловсронгуй болгох, багш нар арга зүйгээ сайжруулах, ур чадвараа хөгжүүлэхийн үндэс болно.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хичээлийн бэлтгэл судалгаа #хичээлийн судалгаа

Илтгэл нэмсэн: Б.Баярчимэг