Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Some characteristics of i-lattice. Pick’s theorem”.

Илтгэсэн хурлын нэр: тэнхэмийн семинар

Илтгэгч:  Н. Дайвий-Од

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-11-21

Илтгэлийн хураангуй:

Бүхэл тоон i-торын зарим чанарууд. Пикийн теорем.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Дайвий-Од