Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын чанарын тухай асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Цэдэнпилмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-03

Илтгэлийн хураангуй: Аливаа улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал болон ирээдүйнх нь хөгжлийн зүй тогтлоор тухайн орны боловсролын хүртээмжээс гадна түүний чанарыг өргөн хүрээнд авч үзэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Иймээс боловсролын чанар гэж юу болох, чанартай боловсрол, боловсролын үнэлгээ, үнэлгээний өнөөгийн бодот байдлын талаар тусгайлан авч үзэж, санал бодлоо нэгтгэн дүгнэлээ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Цэдэнпилмаа