Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол Улсад хэрэглэж байсан математикийн хөтөлбөр ба сурах бичиг (1921-1990)

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС.МаСС.Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Д.Болормаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: 1921-1990 онд Монгол Улсад хэрэглэж байсан математикийн хөтөлбөр ба сурах бичигүүдийг танилцуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Болормаа