Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
СУРАХ БИЧГИЙН ИННОВАЦИ НЬ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АМЖИЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Илтгэсэн хурлын нэр: ЭКОНОМИКС - 20

Илтгэгч:  Д.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-11-17

Илтгэлийн хураангуй: ЭКОНОМИКС СУРАХ БИЧГИЙН ШИНЭ ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛСЭН.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Туяа