Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
HOW TO OUTLINE AND ORGANIZE AN ESSAY?

Илтгэсэн хурлын нэр: сургуулийн илтгэл

Илтгэгч:  А. Баасанжаргал

Хамтран илтгэгч: [Х.Отгонцэцэг:99.FLD140]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #эссэ

Илтгэл нэмсэн: А. Баасанжаргал