Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хот мандал

Илтгэсэн хурлын нэр: ДУТС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  М.Уранбэрх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Монголчууд уламжлагдаж ирсэн өв соёлоо хамгаалан сэргээж, судлан таних, цаашид хадгалан авч үлдэн баяжуулах түүний гарвал үүсэл, онцлогийг тогтоож эрдэм шинжилгээ, сургалтанд ашиглахыг зорьсон