Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зохион найруулж бичих чадварыг хөгжүүлэхэд сургалтын идэвхтэй аргыг ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн МХУЗ-ын тэнхимийн ЭШБ

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Сурагчдын эх зохион бичих чадварыг хөгжүүлэх тухайд 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Бүтээлчээр бичих #Бичих чадвар

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг