Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хүүхдийн темпераментийн хэв маягийн тухайд

Илтгэсэн хурлын нэр: Гурван-Эрдэнэ БДС-ийн 20 жилийн ойн ЭШХ

Илтгэгч:  Д.Амартүвшин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-10-09

Илтгэлийн хураангуй:

Abstract

            Age, gender differences of children ages 9 through 16 in Mongolia (n=1003) are examined on four bipolar temperament styles: Extroversion-intriversion, practical-imaginative, thinking-feeling, and organized -flexible. In general, Mongolian children prefer extroverted over introverted, practical over imaginative, organized over flexible, and thinking over feeling styles.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Монгол хүүхэд #Хүүхэд #зан төлөв #SSQ тест.

Хавсаргасан файл:

Amartuvshind@msue.edu.mn

Илтгэл нэмсэн: Д.Амартүвшин