Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бүтээлийн сан бүрдүүлж буй байдлыг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн магистрант, докторантын шилдэг илтгэл

Илтгэгч:  Б.Хонгорзул

Хамтран илтгэгч: [С.Эрдэнэцэцэг:12.ERM040]

Илтгэсэн огноо: 2007-11-06

Илтгэлийн хураангуй: Орчин үеийн сургалтад суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэдний суралцах үйлийн ахиц дэвшлийг олж харах, явцын үнэлгээг бодитой болгох, үнэлгээний ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор оюутан суралцагч, багш нарыг бүтээлийн сангаар нь үнэлэхэд түлхүү анхаарч байна.