Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эхийн хувиргалаар суралцагчдын зохион бичих чадварыг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц.Оюунчимэг

Хамтран илтгэгч: эхийн хувиргал

Илтгэсэн огноо: 2012-05-10

Илтгэлийн хураангуй: Суралцагчдыг бодит чадвартай, бүтээлч сэтгэхүйтэй болж төлөвшихөд эх хэлний өргөн мэдлэг, яриа бичгийн өндбөр боловсрол, хэрэглээний чадвар зайлшгүй хэрэгтэй билээ. Сүүлийн үед багш болохоор бэлтгэгдэж байгаа суралцагчдын зохион бичих чадвар сул байгаа нь нэг талаас ЕБС-д эх хэлний сургалтыг хэлзүй заахаас илүү прагматик хэрэглээ рүү хандуулахыг гол зарчим болгож байгаа боловч сурах бичгийн агуулга, зааж байгаа арга барилаас ажиглавал, хэлбэрийн хувьд эхэд тулгуурлаж байгаа ч хэлний тухай онолын ойлголтыг түлхүү олгож байгаагаас "хувиргал" гэдэг ойлголтын мөн чанарыг таниулахгүйгээр зөвхөн хэлбэр тал буюу дөрвөн аргыг л заадгаас тэр бүр үр өгөөжтэй болж чаддаггүй байна.   

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Оюунчимэг