Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бүтээлч хандлагыг идэвхжүүлэхэд танхимын бус сургалтын хэрэгцээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Л.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-09

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны бүтээлч хандлагыг идэвхжүүлэхэд танхимын бус сургалтын хэрэгцээ” \\ “Шинэ зууны багшийн чадамж”