Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨ

Илтгэсэн хурлын нэр: МОНГОЛ УЛСАД СТАТИСТИК МЭРГЭЖЛЭЭР ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭЖ ЭХЭЛСНИЙ 50 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Илтгэгч:  Д.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-05

Илтгэлийн хураангуй: АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМЫН БҮТЭЦ, МӨН ЧАНАРЫГ УЛС ХООРОНДЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХТЭЙ ХҮН АМЫН ШИЛЖИЛТ, СОЛИЛЦООГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ АРГА БОЛОХЫН ХУВЬД СУДАЛЖ ИЛРҮҮЛСЭН.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Туяа