Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан-багшийн чадварын төлөвшилтийг технологийн дадалгын хүрээнд судлах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургууль

Илтгэгч:  Г.Дэлгэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй:

Багш бэлтгэх сургуулийн оюутан бүр өнөөдрийн дадалгын багш маргаашийн жинхэнэ багш юм.
Иймээс оодоо суралцаж байгаа оюутан-багшийн эзэмшивэл зохих чадваруудыг багшлах дадлагын
явцад тулгамдаж байгаа бэрхшээлүүд дээр үндэслэн судлаж байгаагаараа онцлогтой. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Технологийн дадлага #Чадвар #Оюутан багш

Илтгэл нэмсэн: Г.Дэлгэрмаа