Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ТХБ-н үзэл баримтлал хүэ орчин хичээлд

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмийн ЭШ-ний хуралд

Илтгэгч:  Ц.Пүрэвдорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-13

Илтгэлийн хураангуй: ТХБ-н үзэл санааг хүн орчин хичээлд тусгах боломжийг судалсан.
Нэгж хичээлийн хүрээнд ТХБ-н үзэл санааг тусгах боломж агуулга, арга зүйн хувьд оруулах зарчим зэргийг тусгасан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пүрэвдорж