Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Edraw Mind Map програмыг сургалтад хэрэглэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС-ЭШХ

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-11-08

Илтгэлийн хураангуй: Edraw Mind Map програмын тухай, түүнийг ашиглан бага боловсролын сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #цахим хэрэглэгдэхүүн #оюутан #багш

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа