Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бүтээлч сэтгэлгээний арга нь хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмийн ЭШ-ний хуралд

Илтгэгч:  Б. Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-12

Илтгэлийн хураангуй: Хураангуй:
Бүтээлч сэтгэлгээний аргыг сургалтанд хэрхэн ашиглах талаар бичсэн болно.Энэ нь багш нар сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд тус болох зорилготой.Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн шийдэх, бэршээлүүдийг даван туулахад чиглэгдсэн болно.
Consice; Here is written how to use creative ideas is lessons.This has a purpose to develop the kids creative ideas.To develop the kids creative ideas we have to give solution to an problems and help them to get over with difficulty.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Чулуун-Эрдэнэ