Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Идлэг шонхорын үржлийн амжилтыг тэтгэж, популяцын тоо толгойг нэмэгдүүлэхэд зохиомол үүрний ач холбогдол

Илтгэсэн хурлын нэр: БУС-ийн багш нарын э.ш. хурал

Илтгэгч:  М.Мөнхбаатар

Хамтран илтгэгч: [П.Эрдэнэтүшиг:04.ZED060]

Илтгэсэн огноо: 2012-04-27

Илтгэлийн хураангуй: Идлэг шонхорт зохиомол үүр барьсан туршлага, гарсан үр дүнгийн тухай

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #илтгэл

Илтгэл нэмсэн: М.Мөнхбаатар