Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшлан суралцах загварын хэрэгжилт, үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: МБУС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-04-22

Илтгэлийн хураангуй: Багшлан суралцах загварыг бакалаврын сургалтанд хэрэглэх боломжийг туршин хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг хэлэлцүүлэв 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн