Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Хөлбөмбөгийн хичээлийг GRASSROOTS хэлбэрээр зохион байгуулах нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Биеийн Тамирын Боловсрол ба Олимпийн Боловсрол - Хүүхдийн Спорт ба Хөнгөн атлетикийн спорт"

Илтгэгч:  Л. Доржжав

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-11-15

Илтгэлийн хураангуй: Доко

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Л. Доржжав