Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дохиоллын системийг оновчтой зохицуулах

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик Компьютерын Ухаан. Монголын математикчдын нийгэмлэгийн хурал

Илтгэгч:  Ч.Зоригт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-03-23

Илтгэлийн хураангуй:  

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Зоригт