Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биелэгтний овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БУС-ийн Биологийн тэнхмийн багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Т.Мөнхзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2007-05-07

Илтгэлийн хураангуй: Судалгаанд Биелэгтний овгийн (Poaceae barnh.) 15 төрлийн 23 зүйл ургамлыг сонгон авч (Грубов,1982, Өлзийхутаг,1985) таних бичгийг ашиглан  тодорхойлсон болно. Судалгааны материалыг Палинологийн улсын итгэмжлэгдсэн лабораторт хадгалагдаж байгаа зохих арга зүйн дагуу бэлдсэн хатаадас ашигласан болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #тоосны мөхлөг #гадаргуу #экзин

Илтгэл нэмсэн: Т.Мөнхзул