Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Трансфер матрицын зарчим

Илтгэсэн хурлын нэр: УБИС-ийн Математикийн факультетийн Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Д.Болормаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 1997-04-01

Илтгэлийн хураангуй: Элдэв элементтэй бүтцийн тоог олох бодлого хослолын онолд элбэг тохиолддог бөгөөд эдгээр бодлогыг нэгтнэг зайлуулах зарчим, урвуу буулгалтын Мёбиусын зарчим зэрэг тулгуур санаануудад түшиглэн шийддэг. Энэ зүгээмэл зарчмуудтай эн зэрэгцэх өргөн хэрэглээ бүхий зарчимд трансфер матрицын зарчим зүй ёсоор ордог.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Болормаа