Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхдийн хөгжил ба асуулт

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш боловсролын шинэчлэл

Илтгэгч:  Н. Үүрийнтуяа

Хамтран илтгэгч: [Д. Ганболд:10.DHS050],[Х. Мөнхжаргал:10.DHS030],[Г. Отгонсүрэн:10.DHS110],[Н. Даваасүрэн:10.DHS090]

Илтгэсэн огноо: 2013-05-16

Илтгэлийн хураангуй: Teachers ask questions from students in every stage of lessons. teachers' questions are one of the main equipment of the subject of Mongolian language. Good elaborated questions are valuable teaching equipment moreover the most important way to give knowledge. Poor elaborated questions that not providing for educational study, psychological theory, view, adherence interfere students possibilities to create knowledge, develop. Science based, good questions are base of the problem solving method furthermore one of that affect students development. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Үүрийнтуяа