Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  З. Мөнхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-04

Илтгэлийн хураангуй: Багшлах дадлага нь оюутны багшийн мэргэжлийн мөн чанарыг эзэмших гол сургалт юм. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: З. Мөнхбаатар