Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гадаад хэлний үнэлгээний асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: ESP teaching experience and current trends in linguistics МУБИС-НХУС-ГХТ

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-01-18

Илтгэлийн хураангуй: ах

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн