Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын аргазүйн шинэчлэлийн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Бүс нутгийн их, дээд сургуулиудын шинэчлэл

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-05-17

Илтгэлийн хураангуй:

 Шинэ зууны сургалтын арга нь хүн бүрийн сурах чадвар, нөөц бололцоо ялгавартайг хүлээн зөвшөөрсөн хүн төвтэй сургалтын арга байна.

Суралцагч нь өөрийн биеэр үйлдэн, мэдлэгийг бүтээж сурах, багш нь урамшуулан дэмжиж сургах аргын нэгдлийг орчин үеийн хамгийн дэвшилтэт арга гэж үзэж байна.

Ийм ч учраас их, дээд  сургуулиудын  сургалтын  арга зүйн шинэчлэлийг  боловсронгуй болгох асуудлыг авч үзэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 


Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Арга судлал /методология/ #Арга зүй /методика/ #Арга /метод/

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг