Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цахим хэлбэрээр боловсруулагдсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик мэдээлэл зүйн тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Цахим  хэлбэрээр  боловсруулагдсан хичээлийн  дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж