Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүн-нийгэм хичээлийн агуулгад орон нутгийн түүх, соёлын дурсгалуудыг тусгах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл багшийн хөгжил

Илтгэгч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-12

Илтгэлийн хураангуй:

Хураангуй

12 жилийн сургалттай IV, V анги, 11жилийн V ангид “Хүн-нийгэм” хичээл ороод 4 жил болж байна. Энэхүү сэдвийг сонгож авсан нь Монголын түүхийн агуулгыг түүхийн хичээлийн агуулга, арга зүйд тодорхой тусган өгч заадаг. Харин орон нутгийн түүх, соёлын тухай бага ангиас нь энэ талын мэдлэгийг олгож өгөх нь зайлшгүй хэрэгтэй юм. Хүн өөрийн төрж өссөн орон нутгийнхаа түүхэн хүмүүс, тэдний хийж бүтээсэн түүхийн дурсгалуудыг он цаг, ач холбогдол зэргийг судлан мэдэх нь  нийгмийн болон хувь хүний хэрэгцээ болж байна.