Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлийн англи хэлний бодлогын хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: БХИС-ийн ЭШБХ

Илтгэгч:  Н.Мөнхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-11-07

Илтгэлийн хураангуй: In this study language policy's implementation in ESP, urgent problems and ways to solve these, advantages of ESP, teacher training staff, used books and textbooks at universities and some other problems have been mentioned.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #ESP policy implementation #Language policy in education #ESP #language policy in education

Илтгэл нэмсэн: Н.Мөнхбаяр