Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Тусгай боловсролын багш бэлтгэх хэрэгцээг судалсан нь “ МУБИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүмүүнлэгийн ухааны сургалтын арга зүйн асуудал, ЭШХ

Илтгэгч:  Г.Батцэнгэл

Хамтран илтгэгч: [Ч.Байгалмаа :12.SWD270]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

“Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш бэлтгэх оюутнуудын хэрэгцээг судалсан нь ”

Судалгааны  үндэслэл. Монгол Улсад тусгай хэрэгцээт боловсролын анхны байгууллага буюу хараа, сонсгол, оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай анги, сургууль 1962-1964 онуудад байгуулагдаж даруй 50 гаруй жил болж байна. Тусгай боловсролын “согог зүйч” мэргэжлийн багш нарыг хуучнаар ЗХУ, БНУАУ-д бэлтгэж ирсэн бөгөөд анхны согог зүйчид .онд тө

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #сургалтын агуулга #тусгай боловсролын багш #согог зүйч багш
Илтгэл нэмсэн: Г.Батцэнгэл