Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын стандартын онолын үндсэн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Дүрслэх урлаг, технологи, зураг зүйн боловсролын тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга зам

Илтгэгч:  М.Байгалмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-20

Илтгэлийн хураангуй: