Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүн-Орчин сургалт ба тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Илтгэсэн хурлын нэр: Орчин үеийн нийгэм соёлын нөхцөл дэх багш боловсролын хөгжлийн чиг хандлага

Илтгэгч:  Б.Баярчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-05-28

Илтгэлийн хураангуй: Хүн-Орчин хичээлд тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусган хэрэгжүүлэх илүү давуу боломжтойгоороо онцлог юм. Иймээс багш нар сургалтын хөтөлбөртөө оновчтой тусган хэрэгжүүлж, хувь нэмрээ оруулах учиртай.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #тогтвортой хөгжлийн боловсрол #сургалтын хөтөлбөр

Илтгэл нэмсэн: Б.Баярчимэг