Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш мэргэжлийн сонголтын сэдлийн суралцах чадварын түвшинтэй холбон судалсан дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүмүүнлэгийн ухааны сургалтын арга зүйн асуудал

Илтгэгч:  Д.Эрдэнэчулуун

Хамтран илтгэгч: [Э.Нарантунгалаг:08.TMD050]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй: Багш бэлтгэх сургуульд элсэн суралцаж байгаа нэгдүгээр дамжааны оюутнуудын мэргэжил сонголтын сэдэл болон суралцах чадварын түвшинг судалж, анализ хийсэн болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #мэргэжил сонголт

Илтгэл нэмсэн: Д.Эрдэнэчулуун