Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биеийн тамирын боловсрол дахь микро түвшний бодлогын хэрэгжилт

Илтгэсэн хурлын нэр: Бие бялдрын хүмүүжил-Олимпийн боловсрол-Их спорт

Илтгэгч:  Д.Баярлах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-11-20

Илтгэлийн хураангуй: Clasroom management is the essential teaching skill. Teachers cannot teach and students cannot learn in a classroom plagued with disruptions.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Материаллаг орчин #үзэл санаа #сэтгэлзүйн орчин #үйлийн орчин #идэвхтэй үйлээр суралцахуйн онол

Илтгэл нэмсэн: Д.Баярлах