Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Судалгааны ажил бичих арга зүйн асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн семинар

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-10-19

Илтгэлийн хураангуй: "Физикийн логик бодлогыг сургалтанд хэрэглэх арга зүйг боловсруулан туршсан үр дүн" сэдэвт өөрийн судалгааны ажлаар жишээ болгон авч үзэв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн