Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тригонометрийн функцийг функционал тэгшитгэлүүдийн системээр тодорхойлох боломжийн тухай

Илтгэсэн хурлын нэр: МаСС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Равданжамц

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-05

Илтгэлийн хураангуй: Функционал тэгшитгэлэр тригонометрийн зарим функцийг тодорхойлох боломжийн талаар авч үзсэн

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #тэгшитгэл #функционал

Илтгэл нэмсэн: Б.Равданжамц