Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
6. Компьютерийн мэдээлэл хамгаалах асуудал /2014он Ар/

Илтгэсэн хурлын нэр: АР БС

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй:

Үндэслэл:

Мэдээллийн технологи асар хурдтай хөгжиж байгаа энэ үед сайны хажуугаар саар юм бий болдог нь нууц биш. Компьютер дээрх мэдээллийг хуулж авах, устгах, өөртөө ашигтай байдлаар хуулбарлан ашиглаж байна. Иймээс энэхүү сэдвийг сонгон авсан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа