Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн монгол хэлний агуулгаар ТХБ олгох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн их семинар

Илтгэгч:  Л. Нарангэрэл

Хамтран илтгэгч: [Б.Эрдэнэтуул:99.MON150]

Илтгэсэн огноо: 2012-02-16

Илтгэлийн хураангуй: Үгийн санг нэмэгдүүлэх, эх хэлний наад захын соёлыг эзэмшүүлэх, эх хэлийг нийгмийн харилцааны хэрэглүүр болох үүднээс заах

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #боловсрол олгох #хэрэгжүүлэх #хөгжүүлэх

Илтгэл нэмсэн: Л. Нарангэрэл