Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагдын хөгжилд сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-26

Илтгэлийн хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд суралцагчдын хөгжил төлөвшлийн асуудалд тэдний дотоод сэтгэл зүйн хандлага чухал болох талаас нь авч үзсэн. Сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм, тэдгээрийн суралцагчдын хөгжилд нөлөөлөх нөлөөлөл, түүнийг бий болгодог багшийн харилцаа хандлага, шийдвэрлэх зарим асуудлыг тусгаж, санал дүгнэлт гаргасан

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #багшийн хандлага харилцаа #төлөвшил #сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм #Суралцагчдын хөгжил

Хавсаргасан файл:

Neba prezi.pez;


Илтгэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар