Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зохион найруулж бичих чадварыг хөгжүүлэхэд сургалтын идэвхтэй аргыг ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн МХУЗ-ын тэнхимийн ЭШБ

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-09

Илтгэлийн хураангуй: Пирамид бичлэгийн аргын жишээн дээр

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Бүтээлчээр бичих

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг