Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Б. Наранчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Боловсронгуй лекцийн  аргыг хичээлдээ тусгах нь

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Наранчимэг