Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын микро төлөвлөлт

Илтгэсэн хурлын нэр: The International practices of ESD intefration into Teacher Training Programs . International Conference.

Илтгэгч:  Р.Намжилдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-11-24

Илтгэлийн хураангуй: Тус илтгэлд тогтвортой хөгжлийн нэг чухал асуудал болох төлөвлөлтийн тогтвортой шинж, гүйцэтгэлийн талаар өгүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #микро төлөвлөлт #Төлөвлөлт #хэрэглээ #арга зүй

Илтгэл нэмсэн: Р.Намжилдагва