Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын сэтгүүлчдийн ёсзүйн зарчмыг боловсронгуй болгох асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн МоСС-ийн Сэтгүүлзүйн тэнхмийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, мэргэжлийн их семинарт хэлэлцүүлсэн илтгэл. 2014.04.03. Улаанбаатар хот.

Илтгэгч:  М.Одмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-03

Илтгэлийн хураангуй: монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ёсзүйн зарчмуудыг боловсронгуй болгох асуудлыг хөндөж, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж, шинэчлэн боловсруулахад санал дэвшүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #сэтгүүлчийн ёсзүйн зарчим #хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Илтгэл нэмсэн: М.Одмандах