Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг үр дүнтэйгээр бэлтгэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: АРБС-ЭШХ

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч: [Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Илтгэсэн огноо: 2015-05-15

Илтгэлийн хураангуй: Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #цахим хэрэглэгдэхүүн #багш

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа